Organizator:

Skoki przez przeszkody

Podziel się

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY – to najpopularniejsza konkurencja jeździecka w Polsce i na całym świecie oraz podstawa naszego programu sportowego. W tej konkurencji para jeździec i koń pokonują przeszkody umieszczone na parkurze. Każda z przeszkód zbudowana jest w sposób bezpieczny zarówno dla konia jak i zawodnika, to znaczy, że elementy przez które przeskakują nawet przy lekkim uderzeniu opadają na ziemię. W konkursach skokowych koń i jeździec mają do pokonania od kilku do kilkunastu przeszkód w określonej kolejności, czasie i z możliwie jak najmniejszą ilością błędów. Błędem jest strącenie drąga lub odmowa posłuszeństwa konia, czyli zatrzymanie się przed przeszkodą lub ominięcie przeszkody. Kolejność skakanych przeszkód wyznaczają numerki leżące przy przeszkodzie a kierunek skakania przeszkód chorągiewki zawieszone na przeszkodzie, białą chorągiewkę mijamy lewą ręką a czerwoną prawą, to właśnie chorągiewki wyznaczają właściwą do skoku szerokość przeszkody. Zrzutka, wyłamanie lub przekroczenie normy czasu karane są punktami karnymi. W trakcie CAVALIADY rozgrywają się konkursy na różnej wysokości i w różnych rangach.
CSI4*-W przy nazwie wydarzenia oznacza zawody międzynarodowe w skokach przez przeszkody. Ilość gwiazdek oznacza pulę finansową do wygrania, im większa ilość gwiazdek tym wyższa pula i większy prestiż imprezy. „W” przy nazwie oznacza konkursy w ramach Pucharu Świata.

Przeszkody na parkurze:

Stacjonata – przeszkoda pionowa

Okser – przeszkoda szeroka zbudowana z dwóch członów, gdzie górne drągi zawieszone są na tej samej wysokości

Doublebarre - pojedyncza przeszkoda zbudowana z dwóch członów, gdzie górne drągi zawieszone są na różnej wysokości ale zawsze front jest niżej od tylnego członu.

Triplebarre - pojedyncza przeszkoda zbudowana z trzech członów, gdzie górne drągi zawieszone są na coraz wyższej wysokości patrząc od frontu.

Liverpool – pojedyncza przeszkoda wysokościowa stojąca na imitacji rowu z wodą.

Mur – pojedyncza przeszkoda wysokościowa imitująca mur zbudowany z pojedynczych cegieł. Przeszkoda da pomimo swojego wyglądu jest dość łatwą do strącenia.

Szereg – to kombinacja dwóch lub trzech przeszkód ustawionych w odległości jednego lub dwóch kroków konia.

 

Zasady rozgrywania konkursów mogą być przeprowadzane na podstawie tabeli A oraz tabeli C.

W tabeli A błędy są karane punktami karnymi lub eliminacją. Strącenie przeszkody i nieposłuszeństwo konia są karane 4 punktami karnymi, przekroczenie normy czasu to kara 1 punkt za każde rozpoczęte 4 sekundy w przejeździe podstawowym i 1 punkt za każdą 1 sekundę w rozgrywce. Zazwyczaj o zwycięstwie decyduje najszybszy przejazd z najmniejszą ilością zgromadzonych punktów karnych. W tabeli C błędy są przeliczane na karne sekundy, dodawane do czasu przejazdu zawodnika. Strącenie przeszkody w przejeździe podstawowym jest karane 4 sekundami, w rozgrywce 3 sekundami. Nieposłuszeństwo konia nie jest karane dodatkowymi sekundami, ponieważ zawodnik i tak traci czas na ponowne najechanie przeszkody. Zwycięża zawodnik, który ukończy parkur z najmniejszym czasem przejazdu.

Mała Runda (SR), Średnia Runda (MR) i Duża runda (BR) – to określenia odnoszące się do trudności danych konkursów czyli przede wszystkim wysokości stawianych przeszkód, to właśnie konkursy Dużej Rundy cieszą się największą popularnością ze względu na olbrzymie emocje.

Konkursy specjalne CAVALIADY

- Venus vs Mars – W jeździectwie na tym samym poziomie rywalizują ze sobą zarówno mężczyźni jak i kobiety, jednak ich wyniki liczy się w ogólnym rankingu razem, pewną odmianą jest formuła konkursu VENUS vs Mars, gdzie publiczność może śmiało dopingować jedną z płci.

- Speed & Music – czyli szybkie przejazdy w rytm muzyki, to zdecydowanie najbardziej widowiskowy konkurs CAVALIADY. W tym konkursie zawodnicy mają do pokonania pełen parkur przeszkód o dużej wysokości i trudności ich pokonania. W tej rywalizacji wykorzystuje się tabelę C, czyli każda zrzutka przeliczana jest na czas, co oznacza, że bardzo dynamiczna jazda nawet z 1 zrzutką może przynieść zwycięstwo. Ciekawym uzupełnieniem konkursu jest dynamiczna muzyka serwowana przez DJ.

- Potęga skoku – w tym konkursie ilość pokonywanych przeszkód jest najmniejsza – jedna stacjonata, okser, triplebarre i mur, jednak to właśnie tu skoki są najwyższe. W potędze skoku zawodnik w przejeździe podstawowym musi bezbłędnie pokonać wszystkie przeszkody by przejść do kolejnych rozgrywek. W każdej kolejnej rozgrywce (maksymalnie 4) podnosi się wszystkie przeszkody ale to właśnie mur stanowi najwyższą przeszkodę. Rekord CAVALIADY wynosi obecnie aż 220cm!

- Cavaliada Future – to rywalizacja dzieci na kucach. Do tych konkursów organizowane są specjalne eliminacje tak by wyłonić najlepsze w Polsce pary jeździec – koń. Cavaliadę Future dzielimy na 2 kategorie – mini i midi – różniące się wzrostem kucy i adekwatnie przystosowaną do nich wysokością przeszkód. Cavaliada Future to program mający na celu wspierać rozwój młodych talentów. Zawodnicy rywalizują między sobą o nagrodę Prezesa PKO Banku Polskiego.